Ennen messuja

Messuosallistumiseen kuuluu paljon valmistelua ja valtaosa messuosallistumiseen liittyvästä työstä tehdään ennen messuja. Tämä työ kannattaa, koska huolellisesti valmistautumalla messuilta voi saada todella loistavia tuloksia.

Tässä osassa käydään läpi kaikki ne askeleet, jotka on otettava ennen messuja: tavoitteiden asettaminen, oikeiden messujen valinta, budjetointi, osaston suunnittelu, osallistumisen markkinointi ja viestintä sekä osastolla työskentelevien ihmisten valinta ja perehdytys. Osio sisältää myös mallin suunnitteluaikataulusta.

Mitä aikaisemmin aloitat messuosallistumisen valmistelut, sen vaivattomammin projekti sujuu. Valmistelut olisi hyvä aloittaa jo vuotta ennen tapahtumaa ja ihan viimeistään pari kuukautta ennen osallistumista.

Ennen kuin lähdemme matkaan, on hyvä muistaa, että messut ovat osa yrityksen kokonaismarkkinointia, ei muusta toiminnasta ja markkinoinnista erillinen saareke.