Tavoitteet

Tavoitteiden asettaminen

” Tavoite antaa suunnan ja merkityksen sekä saa tekemään ihmeitä.”

Kaikki lähtee tavoitteista.

Ennen messuille osallistumista on tärkeää päättää, miksi sinne osallistutaan ja mitä osallistumisella halutaan saavuttaa. Näytteilleasettajan oma messustrategia on tuloksellisen osallistumisen ehdoton edellytys.

Messut on erittäin tehokas ja monipuolinen media, joka tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia. Hyvien tulosten aikaansaamiseksi on tärkeää valita mitä yritys haluaa ja määritellä osallistumisen tavoitteet selkeästi.

Kurssin edetessä tulet huomaamaan, että asetetut tavoitteet tulevat vaikuttamaan ihan kaikkeen mitä messuilla tehdään ja tapahtuu.

Hyvin muotoiltu tavoite on suunnittelun johtotähti ja helpottaa kaikkien messuosallistumiseen liittyvien päätösten tekemistä. Jokaisen esiin tulevan asian kanssa voi kysyä:


Tukeeko tämä tavoitettamme?”

Jos vastaus on kyllä, asia toteutetaan ja jos vastaus on ei, se ei johda myöskään toimintaan.

Messut tarjoaa lukemattomia mahdollisuuksia. Messuilla on mahdollista mm.

 • lanseerata uutuus
 • lisätä myyntiä Onnistumisesimerkki
 • hankkia uusia asiakkaita ja mahdollisesti myyntiin johtavia kontakteja eli liidejä
 • vahvistaa voimassa olevia asiakassuhteita
 • rakentaa tai vahvistaa brändiä
 • tavata mediaa ja bloggaajia
 • saada suoraa asiakaspalautetta
 • testata uusia tuotteita ja saada ideoita tuotekehitykseen Onnistumisesimerkki
 • tukea jälleenmyyjien toimintaa
 • ja paljon muuta

Mahdollisuuksia on siis paljon. Parhaan tuloksen saamiseksi messuille kannattaa asettaa  yksi päätavoite ja 1-3 sivutavoitetta. Näin varmistetaan viestin selkeys ja tavoitteisiin pääseminen.

Tässä video tavoitteiden asettamisesta

Ennen osallistumista on siis syytä pohtia seuraavia ydinkysymyksiä:

Miksi osallistumme messuille?

Miten osallistuminen tukee toimintaamme?

 

 

Tavoitteella on oltava merkitystä yritykselle ja sen kokonaistavoitteille. Messut ei ole muusta toiminnasta erillinen saareke vaan messuosallistumisen tavoitteen tulee tukea yrityksen strategiaa.

Tavoite määrittelee kohderyhmän. Keitä haluatte messuilta tavoittaa:

 • Uusia asiakkaita
 • Olemassaolevia asiakkaita
 • Median edustajia ja bloggaajia
 • Sidosryhmiä
 • Uusia jälleenmyyjiä vaiko kaikkia edellämainittuja ja vielä joitakin muita kohderyhmiä?

Tavoitteen pitää olla sellainen, että todella haluatte saavuttaa sen. Se inspiroi ja innostaa osastolla työskenteleviä. Innostus saa ihmiset fokusoimaan mahdollisuuksiin, joita messut tarjoavat.

Jotta tavoite olisi inspiroiva ja merkityksellinen, sen tulee olla realistinen. On hyvä muistaa, että vaikka messuilla kävisi 10 000 asiantuntijaa, ette ehdi keskustella kaikkien heidän kanssaan. Kannattaa siis määritellä tarkoin keitä haluatte tavoittaa.


Peukalosääntö:
Keskimäärin yksi osastolla työskentelevä henkilö ehtii käydä kuusi hyvää keskustelua tunnissa.

On tärkeää, että tavoitteen toteutuminen on mitattavissa ja niin konkreettinen, että kaikki osastolla toimivat tietävät mitä heiltä odotetaan.

Tavoitteen tulee olla  kristallinkirkas kaikille osastolla työskenteleville. Niin selkeä, että jokainen osaa kertoa tavoitteen 15 sekunnissa eli hissimatkan aikana.

 • Saamme tilauksia vähintään 50 000 eurolla
 • Myymme 500 tuotetta A ja 100 tuotetta B
 • Saamme 60 tarjouspyyntöä, joista 30 % johtaa kauppoihin seuraavan 3 kk aikana
 • Saamme 700 uutta liidiä
 • 30 % kävijöistä oppii tuntemaan uuden tuotteemme

Messuilla toimivaa henkilökuntaa kannattaa myös palkita tavoitteiden saavuttamisesta. Esimerkiksi ensimmäisenä messupäivänä saavutettu tavoite ja palkkio innostaa seuraavanakin päivänä hyviin tuloksiin.

Yksi toimiva työkalu tavoitteen konkretisointiin on SMART -lista.

SMART-tavoite on:

S –  Selkeästi määritelty.

Tavoite on niin kristallinkirkas ja selkeä, että jokainen messutiimin jäsen osaa kertoa tavoitteen 15 sekunnissa eli hissimatkan aikana.

M – Mitattavissa.

Pystytte messujen jälkeen mittaamaan saavutitteko tavoitteenne

A – Aikaan sidottu.

Tavoitteiden toteutumiselle on selkeä aikaraja esim, että tavoitteena olevat kaupat toteutuvat 6 kk sisään tapahtuman päättymisestä tai kontaktoitte kaikki uudet potentiaaliset asiakkaat 2 kk kuluessa messuista.

R – Realistinen.

Asettakaa niin realistiset tavoitteet, että ne on mahdollista saavuttaa. Ette ehdi esim. tavata ihan kaikkia messuilla kävijöitä. Rajatkaa teille mahdollinen määrä ja huolehtikaa siitä, että tapaatte juuri oikeita ihmisiä.

T – Tavoittelemisen arvoinen.

Tavoite innostaa ja energisoi osastolla työskenteleviä sekä tukee toimintaanne.

Osallistuminen on tehokkainta, kun jokainen messuosastolla työskentelevä tietää omat mitattavat tavoitteensa.

Ja sitä saa mitä mittaa. Henkilökunta toimii eri tavoin, jos tavoitteena on

 • antaa messujen jälkeen vähintään 40 tarjousta (yritetään saada mahdollisimman monta tarjousta jätettyä)
 • antaa messujen jälkeen vähintään 20 tarjousta, joista vähintään viisi johtaa kauppoihin kolmen kuukauden kuluessa messuista (keskitytään realististen tarjousten tekemiseen)

 

Tässä lyhyt video yksilöllisistä tavoitteista

Mieti ja määrittele siis tavoitteet tarkkaan – sitä saa, mitä tilaa. Messuillakin.

Tavoitteiden ohjaamina valitset juuri teille oikean tapahtuman.

Varmista vastaus näihin:

 • Miksi kävijät tulevat messuille?
 • Missä meidän ja kävijöiden intressit kohtaavat?
 • Mitä kaikkea voimme messuilla saavuttaa?
 • Miten erotumme muista?
 • Ovatko osallistumisenne tavoitteet selkeät, merkitykselliset, innostavat, realistiset, konkreettiset ja mitattavissa?
 • Tietävätkö kaikki messutiimissä tavoitteenne ja osaavat viestiä ne selkeästi?
 • Tietävätkö kaikki omat yksilölliset tavoitteensa?