Saavutettiinko tavoitteet?

Messujen jälkeen on aika katsoa saavutettiinko tavoitteet ja mitä kannattaa tehdä paremmin seuraavilla messuilla.

On varsin yleistä, että näytteilleasettajalla ei ole käsitystä siitä, mitä messuille osallistuminen tuotti. Tämä johtuu siitä, että tavoitteet olivat jääneet asettamatta. Messuista ei tällöin tiedetä jälkikäteen kuin yleinen mielikuva ja kustannukset. Toisinaan näytteilleasettaja arvioi onnistumista pelkästään messujen kokonaiskävijämäärän mukaan, joka ei ole pätevä yksittäisen yrityksen messuosallistumisen mittari. Mieleen on saattanut jäädä myös yksittäinen palaute, joka leimaa koko osallistumista. Tavoitearviointi on aina syytä tehdä perusteellisemmin ja ennakkoon tehdyn tavoiteasettelun kautta.

Messujärjestäjä tekee yleensä yleisen kävijäkyselyn, mutta yritys voi osastollaan toteuttaa oman kyselynsä, jonka perusteella voi parantaa osallistumistaan seuraavalla kerralla,

Kirjoita jokaisten messujen jälkeen raportti, johon kirjaat:

 1. Tavoitteet ja niiden saavuttaminen
 • Mitkä olivat asetetut tavoitteet?
 • Saavutettiinko asetetut tavoitteet?
 • Ellei saavutettu, mistä se johtui?
 • Mikä edesauttoi tavoitteiden saavuttamisessa?

2. MIten osasto ja toiminta siellä sujui?

 • Miten osasto toimi?
 • Mitä tekisit toisin osaston suhteen ensi kerralla?
 • Miten markkinointi ja viestintä sujuivat? MItä niistä opittiin?
 • Miten mahdollinen toiminta osastolla toimi?
 • Mikä oli hyvää osallistumisessanne?
 • Mitä kannattaa kehittää ensi kerraksi?

Raportista tulee ohjausväline, joka lisää ymmärrystänne menestystekijöistänne ja auttaa onnistumaan aina vain paremmin.

Kysy henkilökunnalta ja asiakkailta heidän kokemuksiaan osallistumisestanne ja kirjaa ne ylös. Näin saat arvokkaita vinkkejä jatkokehitykseen.

Muista jakaa tulokset yrityksenne sisällä.

”Harjoitus tekee mestarin ja mestari harjoittelee aina!”