Mitä hyötyä on messuista?

Messujen erityispiirteet ja miten hyödyntää niitä

Tässä osiossa käydään läpi messumedian erityispiirteitä. Osion suoritettuasi tiedät miten messut eroaa muista medioista ja mihin kaikkiin tarpeisiin ja tavoitteisiin messuja  kannattaa hyödyntää.

Messuosallistuminen on erittäin tehokas ja tuloksellinen tapa markkinoida niin tuotetta kuin palvelua.

Messut on aidosti sosiaalinen media, jossa kohdataan tuotteen tai palvelun käyttäjät suoraan. Messujen toimialakohtainen teemoittelu varmistaa myös sen, että paikalla on potentiaalinen kohderyhmä.

Digiaikana henkilökohtaisten kontaktien merkitys on vain kasvanut. Ihmiset haluavat tavata toisiaan IRL eli In Real Life. Digi ja henkilökohtainen tapaaminen myös tukevat toisiaan loistavasti. Esimerkiksi verkkokauppa voi hankkia palautetta ja lisää tunnettuutta messuosallistumisella. Messuista on tullut live-media, joka on mitä loistavin mm. digimarkkinoinnin kumppani.

Live-mediassa koko ala kokoontuu muutamaksi tiiviiksi päiväksi yhteen paikkaan kohtaamaan toisiaan kasvokkain, vahvistamaan vanhoja kontakteja ja luomaan uusia. Messut onkin ainoa media, jossa on mahdollisuus kohdata suuri määrä teemasta kiinnostuneita  täsmäkontakteja yhdellä kertaa.

Sanonnan mukaan yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Yksi elämys ja kokemus puolestaan jättää vahvemman muistijäljen kuin tuhat kuvaa. Messut on kokemusmarkkinointia parhaimmillaan.

Osa markkinoinnista mielletään jollain tavalla häiritseväksi. Klikkailemme kiinni lukemista häiritseviä nettimainoksia, tuskailemme facebookin mainostulvaa emmekä halua aina puhua puhelinmyyjän kanssa. Puhutaan keskeytysmarkkinoinnista.

Ihminen haluaisi luontaisesti valita itse milloin ja millaista markkinointia on valmis ottamaan vastaan.

Messut on keskeytysmarkkinoinnin vastakohta. Messuille ihmiset tulevat oma-aloitteisesti hakemaan tietoa ja tutustumaan uusiin tuotteisiin ja palveluihin. He antavat suostumuksensa markkinoinnille ja altistavat itsensä tarkoituksella erilaisille markkinointiviesteille.

He kokevat toisinaan pettymystä ellei messuilla oleva tuote- ja palveluvalikoima ole riittävä tai myyntityö perusteellista. Messukävijä on tyytyväisimmillään silloin kun käynnin tuloksena on mielihyvää tuottanut ostopäätös.

Aitoa kiinnostusta asiaan ei voita mikään!

Missään muussa mediassa eivät ole käytössä kaikki aistit. Messut on ainutlaatuinen mahdollisuus tarjota viestiä kaikkien viiden aistikanavan kautta.

Toiset meistä muistavat parhaiten näkemänsä, toiset kuulemansa ja toiset sen mitä ovat tunteneet, maistaneet tai haistaneet. Messuilla voi kokea nämä kaikki. Ja mitä useammalla aistikanavalla ihminen ottaa viestin vastaan, sitä pysyvämmän muistijäljen se jättää.

Esimerkiksi maaseudulla sijaitsevan Wellness -keskuksen osastolla voi soida taustalla linnunlaulu, seinillä olla kuvia keskusta ympäröivistä maisemista, tarjoiluna olla herkullinen vihersmoothie ja lisäksi osastolla voi saada pienen niskahieronnan ja haistella aromaterapiaradalla erilaisia parantavia tuoksuja.

Digitalisaation ja virtuaalisuuden myötä aitojen ihmiskontaktien merkitys vain kasvaa. Halutaan tavata toisia ihmisiä IRL eli in real life. Digi ja live-kohtaamiset tukevat toisiaan.

Kanta-asiakkuuksien vahvistaminen ja uusien kontaktien löytäminen onnistuu messuilla. Ja kun on hoitanut asiakassuhdetta sähköpostin ja puhelimen välityksellä on mukava tavata face to face. Asiakassuhde nousee tätä kautta ihan uudelle tasolle.

Kun on tavannut toisen henkilökohtaisesti, on helpompi lähestyä jatkossa muiden kanavien kautta.

Messujen ostotapahtumat vaihtelevat muutaman euron tuotteista jopa satojen tuhansien eurojen kauppoihin, Merkityksellisen ostotapahtumasta tekee henkilökohtaisuus ja luottamus.

Messuilla käyvät ihmiset ovat aiheesta kiinnostuneita mielipidevaikuttajia. Muut kuuntelevat heitä ja heidän kauttaan viestisi leviää useille ihmisille.

Tuon vaikuttajajoukon tavoittaa vain messuilla. Heidän osoitteistoaan ei voi ostaa mistään, mutta messuille he tulevat vartavasten hakemaan tietoa ja tutustumaan tuotteisiin.

Messuilla käyneet kertovat kokemastaan ja oppimastaan verkostolleen. Usein he myös jakavat kokemuksiaan sosiaalisessa mediassa. Ja heitä kuunnellaan.

Messuille tulossa olevan näytteilleasettajan kannattaa kysellä asiakaskunnaltaan esimerkiksi sosiaalisen median kautta etukäteen, mitä asiakkaat toivovat messuilta löytävänsä.

Henkilökohtainen tapaaminen on tehokkain vaikuttamisen muoto. Yksittäiset b-to-b myyntikäynnit asiakkaan luona ovat tehokkaita, mutta kalliita. Asiakkaalta toiselle kulkiessaan myyjä ei ehdi tavata päivän aikana kovinkaan montaa asiakasta. Lisäksi myyntikäyntien buukkaaminen vie aikaa.

Aika on yksi tärkeimmistä resursseistamme ja ihmiset priorisoivat ajankäyttöään yhä tarkemmin.

Ajan puutteen vuoksi asiakkaat eivät ehdi kaikkiin yksittäisten yritysten järjestämiin tapahtumiin ja myynti-ihmisten on mahdoton tavata yksittäin kaikkia asiakkaitaan.

Messuilla tapaamiset onnistuvat helposti, kun koko ala kokoontuu saman katon alle muutamaksi päiväksi.

Messuilla on mahdollista tavata muutamassa päivässä sekä nykyisiä asiakkaita että uusia potentiaalisia asiakkaita. Messuilla vahvistat asiakassuhteita ja saat kerättyä suuren määrän uusia potentiaalisia asiakkaita eli liidejä, jotka voivat poikia kauppaa vielä pitkään tapahtuman jälkeen.

Messuilta voi saada laajaakin julkisuutta, sillä alan media ja bloggarit vierailevat alansa tapahtumissa.

Messuilla rakennat ja vahvistat myös aina brändiä. Alan tapahtuma on paras paikka viestiä yrityksesi ja tuotteidesi sanomaa.

Rekrytointi onnistuu hyvin tapahtumissa, joihin tulevat tietyn alan asiantuntijat. Ja jo palkkalistoilla oleville työntekijöille messut on oiva katsaus siihen, missä alalla mennään.

Messuosallistuminen on myös hyvä tapa tukea jälleenmyyjien työtä.

Tuotekehitykseen voi kerätä vinkkejä alan ammattilaisten terävimmältä kärjeltä. Yksi hyvä tapa hyödyntää messumediaa on myös palautteen kerääminen käyttäjiltä.

Messuilla kasvatat verkostoasi ja tapaat kollegoita eri puolilta maata tai jopa maailmaa.

Messuista on moneksi.

Ainutlaatuisen monipuolinen ja tehokas media

Messut on

  • Tuloksellinen
  • Kustannustehokas
  • Aidosti sosiaalinen
  • Ainoa live-media
  • Käytössä kaikki aistit
  • Täydentää ja tukee digimediaa
  • Monipuolinen

Messuosallistuminen on taitolaji

Messut on tehokas ja tuloksekas media, mutta sitä pitää osata myös hyödyntää, sillä pelkkä paikalla olo ei riitä maksimaalisen hyödyn saavuttamiseen.

Keskeisintä onnistumisessa on näytteilleasettajan oma panos. Tehokkaaseen messuosallistumiseen tarvitaan näytteilleasettajan suunnitelmallisuus, viestintä, heittäytyminen/erottautuminen ja ihmissuhdetaidot. Tärkeää on huolellinen valmistautuminen, läsnäolo ja henkilökohtaisuus. Toisin kuin monen median ostamisessa, tapahtumassa pitää ja voi olla itse läsnä.

Messukävijä ei tule paikalle vain tapahtuman ohjelman tai tunnelman vuoksi. Messujärjestäjien kävijäkyselyt osoittavat, että paikalla ollaan näytteilleasettajien vuoksi. Messuille osallistuva yritys on oleellinen osa tapahtuman tekemistä, sen sisältöä, ennakkomarkkinointia ja lopulta asiakaskokemusta. Messuosallistuminen on paljon enemmän kuin tuotteen tai palvelun markkinointi ja myynti. Tapahtuman kokonaisvaikutelma syntyy usein näytteilleasettajista ja heidän messuständeistään. Näytteilleasettaja on keskeisin osa messutapahtumaa.