Uutiset22.9.2017

Energiajärjestelmä muuttuu peruuttamattomalla tavalla

14.09.2017

– Tarvitsemme perusteellisen keskustelun energiajärjestelmästä ja sen kehitystarpeista, jotta pystymme löytämään ratkaisut, jotka kantavat pitkälle tulevaisuuteen, sanoo Pohjolan Voiman toimitusjohtaja Lauri Virkkunen. Hän puhuu 14.–15. päivinä Helsingissä pidettävässä Nordic Energy Forumissa. Uusi tapahtuma kokoaa yhteen pohjoisen Euroopan energia-alan päättäjät ja asiantuntijat.

– Kansalliset energiastrategiat eivät tällä hetkellä täysin keskustele keskenään. Se mitä ympärillä tapahtuu, vaikuttaa yli kansallisuusrajojen. Esimerkiksi naapurimaan päätökset saattavat heilauttaa kansallisia energiatalouden laskelmia merkittävästi, sanoo WEC Finlandin toiminnanjohtaja Lauri Muranen.

Kansallisen energiapolitiikan onnistumisia mitataan yleisesti kolmella osa-alueella: energian hinnalla asukkaille ja yrityksille, toimitusvarmuudella ja ympäristönäkökulmilla. Kaikkia näitä on mahdollista hoitaa tehokkaammin yhteistyössä.

– Voimme hillitä hinnannousuja, parantaa toimitusvarmuutta ja toimia ympäristöystävällisemmin, kun alan koordinointi toimii. Se vaatii muodollisen rakenteen, jonka puitteissa paine laajan näkökulman ylläpitämiseen yli maiden ja sektoreiden rajojen on jatkuva ja todellinen. Tällä hetkellä kyseinen rakenne puuttuu. On hienoa, että saamme marraskuussa Helsinkiin koolle ja keskustelemaan keskeiset energia-alan toimijat, jotka voivat näihin asioihin vaikuttaa, Muranen sanoo.

Nordic Energy Forum

Kohtuuhintaista, kestävää, turvallista ja varmaa energiaa koko Eurooppaan

Sitä, kuinka alaa voidaan tulevaisuudessa koordinoida paremmin ja tukea yhteisiä intressejä yli kansallisuusrajojen, pohditaan paraikaa. Nokian ja Shellin hallituksissa toimineen Jorma Ollilan kesän alussa esittelemä raportti ehdotti vaihtoehtoja energiakentän kehittämiseksi Pohjoismaisen ministerineuvoston pyynnöstä. Keskeistä ehdotuksissa on Pohjoismaiden keskinäisen yhteistyön tiivistäminen. Pohjoismailla on energiantuotannossa ja -tarpeissa paljon yhteistä, esimerkiksi kovat pakkastalvet, joista on selvittävä ilman häiriöitä myös uusiutuvien energialähteiden käytön lisääntyessä.

Lauri Virkkunen
– Nordic Energy Forumin esiintyjien ja osallistujien yhteinen nimittäjä on Pohjoismainen sähkömarkkina. Sillä on yhteys muuhun Eurooppaan. Pohjoismaisessa sähkömarkkinassa on paljon onnistuneita ratkaisuja, josta muualla voidaan ottaa mallia. Erityistä on esimerkiksi se, että sähkökauppaa käydään markkinaehtoisesti ilman sääntelyä. Toki pohjoismaistakin markkinaa pitää kehittää koko ajan, jotta se vastaa toimintaympäristön muutoksiin, kuten tehon riittävyyteen ja tomitusvarmuuteen, sanoo Pohjolan Voiman toimitusjohtaja ja WEC Finlandin hallituksen puheenjohtaja Lauri Virkkunen.

Itämeren alueen maat ovat entistä integroituneempia, niin teknisesti kuin fyysisillä siirtoyhteyksillä. Sitä kautta pohjoisen Euroopan energiatasapainoon vaikuttavat myös muun muassa Puolan ja Saksan tilanteet.

EU:n tasolla yhteisiä energiaan liittyviä intressejä on runsaasti, mukaan lukien EU:n ilmastotavoitteet ja kilpailukyky. EU:n energiaunioni pyrkii varmistamaan, että eurooppalaisten kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen käytössä on riittävästi kohtuuhintaista, kestävää, turvallista ja varmaa energiaa.

– EU:n tavoitteena on yhtenäisempi eurooppalainen sähkömarkkina ja vahvempi energiaomavaraisuus. EU:n Energiaunioni on keino ohjata energiapolitiikkaa laaja kansainvälinen näkökulma huomioon ottaen, sanoo Lauri Virkkunen.

Energiamurroksen vaikutus alan rakenteisiin on massiivinen

Energiamurros vaikuttaa energian tuotantoon, siirtoon ja kysyntään maasta riippumatta. Kaikkein eniten kyse on ympäristöstä – maapallon tulevaisuudesta. Jotta ilmastonmuutosta voidaan hillitä, fossiilisista polttoaineista on luovuttava. Samaan aikaan energian kulutus kasvaa kovaa vauhtia. Energian tuotannon ja kysynnän on pysyttävä tasapainossa.

– Energiamurros muuttaa energiajärjestelmää peruuttamattomalla tavalla. Vanhaa puretaan pois ja uutta rakennetaan tilalle. Uusiutuva, säästä riippuva sähkö, on tehnyt vallankumouksen, mistä Saksa on kiinnostava esimerkki. Tarvitsemme kokemuksia ja tietoa myös muiden maiden haasteista ja ratkaisumalleista, Lauri Virkkunen sanoo.

– Energiamurroksen vaikutus energia-alan rakenteisiin on massiivinen. Suuret energiayhtiöt ovat keskellä valtavaa haastetta, toteaa Lauri Muranen.

Tulevaisuudessa joustavuus ja toimitusvarmuus ovat avainsanoja sähkömarkkinoilla. Tarvitaan nykyistä enemmän säätävää tuotantoa, kulutusjoustoja ja sähkövarastoja, jotka tasaavat tuotannon ja kulutuksen eroa. Toinen ajankohtainen avainsana on toimitusvarmuus.

– Kun kannattamattomia laitoksia puretaan ja joustoa ei ole riittävästi, olemme esimerkiksi huippukulutuksen hetkinä toistaiseksi heikoilla. Tilanne on tiedossa päättäjillä ja energiayhtiöillä, mutta ratkaisu puuttuu. Haluaisin kannustaa energia-alaa ja poliitikkoja keskusteluun siitä, mitä tulevaisuuden energiajärjestelmä edellyttää päätöksenteolta, sääntelyltä ja energia-alan toimijoilta. On erityisen tärkeää, että poliitikot pysyvät näissä suurissa kysymyksissä ajan tasalla, Virkkunen sanoo.

Runsaan asiapitoisen ohjelman joukossa Nordic Energy Forumissa kuullaan paneelikeskustelu, jossa kohtaavat eri maiden suurten energiayhtiöiden toimitusjohtajat. Energiapolitiikan kehittämistä ylikansallisesti pohditaan paneelissa, johon osallistuvat eri maiden ministeriöiden energia-asioista vastaavat virkamiehet.

Tapahtuma, joka vastaa kansainvälisen yhteistyön kehittämisen tarpeeseen

Nordic Energy Forum tarjoaa kävijöilleen keskustelua ja huippupuhujien näkemyksiä energiapolitiikasta ja -markkinasta sekä energiateknologiasta ja -liiketoiminnasta. Kaksipäiväisen tapahtuman puhujiin kuuluvat mm. kansainvälisen energiajärjestö IEA:n Laura Cozzi,  Wärtsilän Javier Cavada, ABB:n Jochen Kreusel, UPM Energyn Anne Särkilahti, Siemens AG:n Michael Weinhold, Eesti Energian Hando Sutter, GE Europen Mark Hutchinson ja Viron energiaministeriön Ando Leppiman. Täysi puhujalista  on tapahtuman verkkosivuilla: nef2017.com/speakers

Lauri Muranen

– Nordic Energy Forum on korkeatasoinen tapahtuma, jollaista ei ole toista maailmassa. Se vastaa alan kansainvälisen yhteistyön kehittämisen tarpeeseen. Se on verkostoitumisen ja uusimman tiedon tapahtuma energia-alan asiantuntijoille, Muranen sanoo.

Tapahtuma tarjoaa tietoa myös ja kokemuksia suomalaisista ja Suomessa käytetyistä energia-alan ratkaisuista. Suomessa energiakenttä on tällä hetkellä hyvin ratkaisukeskeinen ja monipuolinen. Tutkimus ja kehittäminen on aktiivista ja innovatiivista. Suomalainen teknologiaosaaminen ja -ratkaisut ovat korkeatasoisia ja kysyttyjä kansainvälisesti.

– Suomessa käytössä ovat kaikki energialähteet uusitutuvista ydinvoimaan. Bioenergian sektori on Suomessa hallussa ehkä parhaiten koko maailmassa. Vahvoja tutkimuksen ja kehittämisen alueita ovat mm. uusiutuvat energiajärjestelmät, cleantech ja älykkäät energiaratkaisut. Nämä ovat tärkeitä keskustelunaiheita myös Nordic Energy Forumissa, Muranen sanoo.

WEC Finlandin isännöimä Nordic Energy Forum -tapahtuma järjestetään 14.-15.11.2017 Helsingissä.

Tapahtuma kokoaa osallistujia Pohjoismaista, Baltian alueelta, Venäjältä sekä Keski-Euroopasta. Kaksipäiväisen tapahtuman ohjelmassa aiheina mm. EU:n energiapolitiikka, sähkömarkkinat, kuljetus ja digitalisaatio. Tapahtumassa ovat puhumassa energia-alan huippujohtajat, asiantuntijat sekä päättäjät.

Lue lisää »
Katso puhujat »
Osta lippu »

Lisätietoja Nordic Energy Forumista: Juha Nyholm, tuoteryhmäpäällikkö, Expomark Oy, p. +358 50 585 4727, juha.nyholm@expomark.fi

Median palvelut: Eevariikka Ruopas, Markkinointikoordinaattori, Expomark Oy, p. +358 400 545 645, eevariikka.ruopas@expomark.fi