Uutiset29.1.2020

Messut pitävät pintansa markkinointimediana

Messujen osuus yritysten Suomessa käyttämistä mediamainontaeuroista oli viime vuonna 4 % eli saman suuruinen kuin vuotta aikaisemmin. Tieto perustuu Kantar TNS:n tekemään mediamainonnan määrää mittavaan tutkimukseen ja vahvistaa globaalia trendiä, jonka mukaan tapahtumilla ja henkilökohtaisilla kohtaamisilla on suuri merkitys markkinoinnissa.
Kaikkiaan Suomessa panostettiin mediamainontaan viime vuonna 1 259 miljoonaa euroa ja mainonnan määrä kasvoi edellisvuodesta 1,2 %. Messujen osuus koko mainonnan määrästä oli 4 %.
Kantar TNS:n tutkimuksessa mitattiin mainostilaan käytettävää rahamäärää, mikä messumedian kohdalla tarkoittaa lähinnä näyttelyosastojen ja muiden promootiotilojen paikanvuokria. Näihin mainostajat investoivat viime vuonna kaikkiaan noin 50 miljoonaa euroa.
Kasvavia medioita olivat ulko-, elokuva- ja verkkomainonta. Painettuun mediaan ja televisioon mainostajat sen sijaan sijoittivat viime vuonna entistä vähemmän euroja.
Tiedot perustuvat Kantar TNS Oy:n kuukausittaiseen mediaseurantaan sekä vuosittaiseen erillistutkimukseen, jossa yhteistyökumppaneina ovat media-alan liitot.

Messumediasta tutkimukseen osallistuivat Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry:n jäsenyritykset eli 11 Suomessa ammattimaisesti toimivaa messujärjestäjää.

Lisätietoja: Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry, toiminnanjohtaja Reija Könönen, puh. 050 560 4614, reija.kononen@messutsuomessa.fi

Lisätietoja tutkimuksesta: https://www.kantar.fi/uutiset/mediamainonnan-muutokset/mainosvuosi

Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry kehittää messuja markkinointimediana ja edistää alan toimijoiden yhteistyötä. www.messutsuomessa.fi