Uutiset30.5.2017

Tavoite: Mitä haluat osallistumiselta?

Aseta selkeä ja konkreettinen tavoite osallistumiselle

Tavoite ohjaa suunnittelua, toteutusta ja tulosten arviointia. Tavoite voi olla laadullinen, määrällinen tai toiminnallinen. Keskity olennaiseen äläkä aseta liian monia päämääriä –  silloin et ehkä yllä yhteenkään. Yksi päätavoite ja 1-3 sivutavoitetta on sopiva määrä. Hyvät tavoitteet ovat realistisia, konkreettisia ja viety yksilötasolle.

Esimerkkejä messujen tavoitteista

  • Myynti
  • Asiakassuhteiden hoito
  • Kontaktien hankkiminen tai asiakasrekisterin kerääminen
  • Julkisuus
  • Yrityskuvan rakentaminen
  • Uuden tuotteen tai palvelun lanseeraus
  • Rekrytointi
  • Uuden tuotteen testaus
  • Tutkimus tai kartoitus
  • Jälleenmyyjien etsiminen