Uutiset27.4.2017

Vinkkejä näytteilleasettajalle

Messut on monipuolinen ja tuloksellinen media. Hyvin suunniteltu ja toteutettu messuprojekti tuo tuloksia pitkään vielä messujen jälkeenkin. Aseta tavoitteet, suunnittele osasto, mieti osastolla esiteltävät tuotteet tai palvelut sekä mahdollinen ohjelma, markkinoi osallistumistanne, valitse ja perehdytä henkilöstö, äläkä unohda jälkimarkkinointia messujen päätyttyä.

Satsaa suunnitteluun

Messuosallistumisen onnistumisessa suunnittelulla on keskeinen merkitys. Hyvin suunniteltu ja luovasti toteutettu messuosallistuminen tuo tulosta heti messuilla ja kantaa hedelmää myös pitkälle tulevaisuuteen. Huomioi jo suunnittelussa kaikki messuprojektin vaiheet: ennen-aikana-jälkeen.

Tavoite: Mitä haluat osallistumiselta?

Aseta selkeä ja konkreettinen tavoite osallistumiselle

Tavoite ohjaa suunnittelua, toteutusta ja tulosten arviointia. Tavoite voi olla laadullinen, määrällinen tai toiminnallinen. Keskity olennaiseen äläkä aseta liian monia päämääriä –  silloin et ehkä yllä yhteenkään. Yksi päätavoite ja 1-3 sivutavoitetta on sopiva määrä. Hyvät tavoitteet ovat realistisia, konkreettisia ja viety yksilötasolle.

 Esimerkkejä messujen tavoitteista

 • Myynti
 • Asiakassuhteiden hoito
 • Kontaktien hankkiminen tai asiakasrekisterin kerääminen
 • Julkisuus
 • Yrityskuvan rakentaminen
 • Uuden tuotteen tai palvelun lanseeraus
 • Rekrytointi
 • Uuden tuotteen testaus
 • Tutkimus tai kartoitus
 • Jälleenmyyjien etsiminen

Ohjelma houkuttelee

Onnistunut osasto-ohjelma houkuttelee ja pysäyttää messuvieraita osastollesi, saa aikaan vuorovaikutusta ja toimintaa, välittää selkeän viestin ja osoittaa oman tuotteet tai palvelun edut.

Tarjoa kokemuksia ja luo elämyksiä – näin syntyy messumuistoja ja kauppaa. Kävijät muistavat yleensä parhaiten asiat, joihin ovat itse päässeet osallistumaan.
Esimerkkejä osaston ohjelmasta:

 • lanseeraukset
 • työnäytökset
 • tietoiskut ja seminaarit
 • julkkikset ja nimikirjoitukset
 • kilpailut ja arvonnat
 • lehdistötilaisuudet
 • osallistava ohjelma
 • maistatukset ja tuotetestaukset
 • näytökset
 • kuvausseinät

Markkinoi osallistumistasi ja kutsu asiakkaat osastollesi

Messujärjestäjä markkinoi messutapahtumaa ja messuille osallistuva yritys omaa messuosastoaan. Osallistumista kannattaa markkinoida jo etukäteen, jotta asiakkaat osaavat tulla osastollesi.

Sen lisäksi, että kerrot muun markkinoinnin ja mainonnan yhteydessä, että yrityksesi on osallistumassa messuille, asiakkaita kannattaa myös kutsua osastolle. Voit myös lähettää asiakasrekisterillesi kirjeen, jossa kerrot, että olette mukana ja kutsut käymään osastolla jonkun houkuttimen avulla.

Tapahtuman logon ja bannerien hyödyntäminen omassa markkinoinnissa on oiva keino muistuttaa asiakkaita tulevista messuista ja houkutella heitä kohtaamaan juuri sinun yrityksesi messujen aikana. Voit käyttää tapahtuman logoja ja bannereita mm. omilla nettisivuillasi, sähköisissä uutiskirjeissä, mainoksissa ja asiakaslehdissä.

Tavoita media messuilla

Messujen erityinen vahvuus on mukana olevien yritysten mahdollisuus hyödyntää messutapahtuman saama julkisuus. Hyvin hoidetulla tiedotuksella voit lisätä messuosallistumisesta saatavia tuloksia. Pääsääntöisesti messuilta saatu julkisuus on positiivista, toimittajat tulevat messuille haistelemaan alan trendejä ja uusia tuotteita ja palveluita.

Ota hyöty itsellesi viestimällä messuosallistumisestanne aktiivisesti ennen, aikana ja jälkeen messujen.

• Toimittajien tukikohta messujen aikana on Messujen lehdistökeskus. Muista toimittaa sinne lehdistötiedotteesi.
• Lähetä tiedote alan ammattilehtien ja muiden medioiden toimittajille (mm. erikois- ja yleismedia, paikallismediat).
• Kutsu tiedotusvälineiden edustajia käymään omalle messuosastolle.
• Mieti, miten huomioitte toimittajat messuosastollanne.
• Oma tiedotustilaisuus voi myös olla paikallaan messujen aikana.
Vinkkaa myös tapahtuman tiedottajalle kiinnostavista messuaiheistanne.

Osastolla työskentelevillä päärooli onnistumisessa

Hienotkaan puitteet eivät takaa onnistumista, jos osastohenkilökunta ei tiedä mitä heiltä odotetaan ja mitä heidän kuuluisi osastolla tehdä.

Messuprojektilla on hyvä olla messuvastaava, joka on vastuussa messuosallistumisesta kokonaisuudessaan. Hän myös huolehtii tavoitteista sekä osastohenkilöstöstä.

Osastolle kannattaa valita niitä ihmisiä, jotka aidosti haluavat olla messuilla töissä. Rohkealla ja myönteisellä asenteella on huima merkitys.

Muista perehdyttää henkilökuntasi osaston toimintaan. Varmista myös, että jokainen tuntee messutavoitteenne. Älä unohda palkita väkeäsi hyvin tehdystä työstä.

Messuilla kilpaillaan kävijöiden ajasta ja siksi keskustelut osastolla on syytä pitää lyhyinä ja tehokkaina. Kannattaa miettiä valmiiksi sopivia keskustelujen aloituksia.

Messuvastaavan on hyvä olla messuilla mukana ja seurata, miten osasto onnistuu. Messujen aikana voi tehdä hienosäätöä jos huomataan, ettei jokin osastolla toimi.

Videovinkit osastotyöskentelyyn:

Messujen jälkeen

Jälkihoito tarkoittaa messujen aikana annettujen lupausten pitämisestä. Se miten jälkihoito on tehty, kertoo yrityksestäsi ja sen toiminnasta. Tehokas jälkihoito ja -markkinointi muuttaa messukohtaamiset kaupoiksi.

Jälkihoito kannattaa suunnitella ja resursoida jo ennen messuja. Jälkihoito on hyvä kytkeä messujen tavoitteisiin, jotta arjen koittaessa messujen jälkeen, asiat eivät jää tekemättä.

Vinkkejä messujen jälkimarkkinointiin:

Pidä kaikki messujen aikana annetut lupaukset
Hoida tarjouspyynnöt ja yhteydenotot mahdollisimman nopeasti
Lähetä kiitoskirje/-viesti osastosi kävijöille
Lähesty tärkeimpiä asiakkaitasi saman tien, kiitä käynnistä ja kerro jatkotoimista
Kerro tapahtumasta www-ja facebook- sivuillasi, kerro messutunnelmista ja kiitä kävijöitä vielä kerran
Julkaise nettisivullasi messuosastosta kuvia ja/tai videokuvaa – osastosi elää pidempään
Kerro osallistumisestasi asiakaslehdessä myös messujen jälkeen
Arvioi osastolla saatu kävijäpalaute
Kirjaa ylös kehittämisideat
Arvioi tulokset heti messujen jälkeen ja uudestaan pidemmällä aikavälillä
Pikavinkit videolta:

Onnistu messuilla -animaatiot Messukeskuksen Youtube-kanavalla:

Tavoitteet
Ennakkomarkkinointi
Osastotyöskentely
Jälkimarkkinointi

Unionin logoilla samat animaatiot löytyvät täältä

https://www.dropbox.com/sh/ru6rxy5i5dkrhyi/AACk4aUkySZCSdJlO0o0QOEwa?dl=0