4. Messujen jälkeen

Sadonkorjuun aika

Messuprojekti ei pääty viimeiseen messupäivään. Tässä messukurssin viimeisessä osiossa perehdymme messujen jälkeisiin tehtäviin, jotka ovat hankkeesi tuloksellisuuden kannalta kriittinen vaihe. 

Heti messujen jälkeen asiakkaat muistavat vielä keskustelunne tapahtumassa. He ovat siis lämpiminä tarjouksillesi ja lupauksillesi sekä odottavat yhteydenottoasi. Kannattaa siis takoa, kun kontaktit ovat vielä kuumia! 

Yhtä tärkeää on tehdä messutiimin kanssa yhteenveto tapahtumasta ja katsoa, toteutuivatko asetetut tavoitteet sekä kirjata ylös onnistumiset ja epäonnistumiset. Ne molemmat antavat arvokasta oppia ja tietoa, joita voitte hyödyntää osallistuessanne seuraaville messuille.