2.7 Jälkihoidon ennakointi

Suunnittele messujen jälkihoito etukäteen 

Messujen jälkihoito tarkoittaa asiakkaiden ja liidien kontaktointia messujen jälkeen. Tämä sadonkorjuu tuottaa parhaan tuloksen, kun suunnittelet senkin huolella jo ennen tapahtumaa.  

Messujen jälkeiset päivät uhkaavat helposti hurahtaa sähköpostisuman ja rästitöiden parissa. Juuri silloin on kuitenkin tärkeämpää keskittyä messujen jälkitöihin, sillä messukontaktit ovat nyt tuoretavaraa, johon tulee tarttua nopeasti.  

Valmistaudu tähän jälkityöhön jo ennen messuja, sillä vasta se määrittää lopulta yrityksen messuosallistumisen onnistumisen. 

  1. Valitse käyttöön sopiva rekisteröintitapa, jolla kirjaat talteen messuilla kerätyt kontaktit ja asiakkaille annetut lupaukset. Asioita on jälkeenpäin hankalaa tulkita sekalaisista paperilapuista tai pelkästä ulkomuistista.  
  2. Varaa kalenteriisi 1–2 messujen jälkeistä päivää asiakkaiden ja liidien kontaktointiin.  
  3. Arvioi realistisesti yhteydenottoihin tarvittava aika ja resurssit. Aseta selkeä tavoite, esimerkiksi “keräämme 100 kontaktia, joihin otamme yhteyttä kahden viikon kuluessa messuista”. Varaudu lupaamaan messuilla asiakkaalle yhteydenotto mieluummin tietyn ajan kuluessa kuin epämääräisesti “lähiaikoina”. 

KERTAUS: Jälkihoidon ennakointi 

  • Suunnittele jälkihoidon toimet jo ennen tapahtumaa.
  • Valitse käyttöön luotettava kontaktien kirjausmenetelmä.
  • Varaa aikaa asiakkaiden kontaktointiin heti messujen jälkeen.
  • Aseta jälkimarkkinoinnille selkeät ja täsmälliset tavoitteet.