2.2 Messujen valinta

Valitse oikeat messut ja varaa paikkasi menestykseen  

Jo pelkästään Suomessa järjestetään vuosittain lukuisia erilaisia messuja ja tapahtumia. Seuraavaksi tarkastelemme sitä, millä tavoin valitset liiketoimintasi kannalta sopivimmat ja hyödyllisimmät messut. 

Koska yrityksen resurssit ovat aina rajalliset, on markkinointipanostukset käytettävä harkitusti ja oikein – myös messuosallistumisissa. Oman toimialasi tapahtumia järjestetään todennäköisesti useita eri puolilla maata. Perehdy niihin ennakkoon ja päätä, mikä kohdealue tai tapahtuma palvelee parhaiten tavoitteitasi.  

Kun valitset oikeita messuja, ota huomioon ainakin seuraavat seikat: 

 1. Vastaako tapahtuma liiketoimintasi ja markkinointisi strategisia tavoitteita? 
 2. Ovatko omat taloudelliset, ajalliset ja henkilöstöresurssit kunnossa messuosallistumista varten? 
 3. Sopiiko messujen ajankohta omaan vuosikelloon esimerkiksi tuotelanseerausten suhteen? 

Ammatti- vai yleisömessut? 

Messut voi jakaa karkeasti kahteen pääluokkaan eli b2b- ja b2c-tapahtumiin. Oman liiketoimintasi luonne määrittää, oletko tavoittelemassa toimialasi ammattilaisia, suurempaa kuluttajaryhmää vai kenties molempia.  

1. Ammattimessut  

Ammattimessuille kokoontuu kyseisen alan ammattilaisten terävin kärki tutustumaan alan uusimpiin tuotteisiin ja palveluihin sekä verkottumaan. Usein ammattimessuihin liittyy myös alan täydennyskoulutusta. Ammattimessuilla saat erinomaisia tilaisuuksia solmia kontakteja alan asiantuntijoihin, mediaan sekä uusiin mahdollisiin yhteistyökumppaneihin, alihankkijoihin, jälleenmyyjiin ja työntekijöihin.   

2. Yleisömessut  

Yleisömessut järjestetään ensisijaisesti kuluttajille ja yleensä tietyn teeman ympärille. Vaihtoehtoja riittää laidasta laitaan, aina venemessuista puutarha-, kirja- ja hyvinvointitapahtumiin.  

Yleisömessuilla käyvät tyypillisesti aktiivisimmat mielipidevaikuttajat. Ne, joiden kautta tieto messukokemuksista, näytteilleasettajista, tuotteista ja palveluista leviää laajalle heidän tuttavapiiriinsä. 

Tapahtumat voivat olla myös yhdistelmiä ammatti- ja yleisömessuista. Tällöin messut ovat usein osan ajasta avoinna vain ammattilaisille ja osan kaikille alasta tai teemasta kiinnostuneille. Tämä jako voi palvella tietenkin mainiosti oman messuosallistumisesi erilaisia tavoitteita ja osastotyöskentelyn suunnittelua. 

Rajat ylittäviä mahdollisuuksia

Vaikka messujen jako ammatti- ja yleisömessuihin on selkeä lähtökohta, kannattaa messujen valintaan suhtautua avoimesti ja luovasti.  

Monissa tapauksissa b2b-yrityksen kannattaa näyttäytyä toisinaan ammattimessujen lisäksi myös kuluttajamessuilla. Usein tuotteille on hyvä luoda b2b-toiminnan taustatueksi kuluttajakysyntää. Keräämällä kuluttajilta mielipiteitä tuotteesta voit myös tukea jälleenmyyjiesi työtä.

Esimerkkejä luovista messuvalinnoista 

 • Jos valmistat esimerkiksi ruokakaupoissa myytäviä terveellisiä välipaloja, voit edistää tuotteen myyntiä sekä kaupan alan ammattimessuilla että kuluttajille suunnatuilla hyvinvointimessuilla.  
 • Jos etsit työvoimaa Lappiin, saatat löytää sitä osallistumalla esimerkiksi erämessuille. Niiden kävijät ovat kiinnostuneita luonnosta ja voisivat olla muita kiinnostuneempia muuttamaan Lappiin.  
 • Voit saada yrityksellesi tuottoisaa erottuvuutta ja huomiota tapahtumissa, joissa ette tyypillisesti ole mukana. Eri toimialojenkin kohderyhmissä on yhteyksiä, joita kannattaa hyödyntää luovasti. 

Voit tavoitella kohderyhmääsi myös toimialasi ulkopuolisilla messuilla. 

Oikeiden messujen löytäminen

 1. Määrittele tavoitteesi
  • Mitä haluat messuosallistumisellasi saavuttaa? 
  • Keitä sinun on tavoitettava saavuttaaksesi nämä tavoitteet? 
  • Millaisilla messuilla he käyvät?
 2. Tutustu messutarjontaan
 3. Perehdy tarkemmin listaamiisi messuihin
  • Lue tapahtumasta sen nettisivuilla, kontaktoi messujärjestäjää ja katso some-kommentteja.
  • Jos mahdollista, käy kyseisillä messuilla ennen osallistumistasi näytteilleasettajana.
  • Kysy myös asiakkailtasi, millä messuilla he käyvät.
 4. Valitse sopivimmat vaihtoehdot
  • Keskity messuihin, jotka vastaavat yrityksesi strategiaa, budjettia, aikataulua ja sijaintia.
 5. Ota yhteyttä messujärjestäjään
  • Messut Suomessa -sivustolta löydät Messut- ja tapahtumajärjestäjät ry:n jäsenten yhteystiedot ja verkkosivustot. 
  • Voit keskustella messujärjestäjän kanssa tarkemmin erilaisista osallistumisvaihtoehdoista tai esimerkiksi ohjelmayhteistyöstä. 

Ilmoittaudu messuille ajoissa

Valittuasi oikeat messut ryhdy määrätietoisesti toimeen. Ensimmäiseksi on tärkeintä ilmoittautua näytteilleasettajaksi varhaisessa vaiheessa. Useimpiin tapahtumiin voit ilmoittautua suoraan messujärjestäjän verkkosivuilla. 

Varhainen ilmoittautuminen kannattaa aina! 

 • Varmistat pääsysi messuille, joista osa varataan loppuun jo varhain. 
 • Saat enemmän aikaa messuille valmistautumiseen.  
 • Voit vaikuttaa mahdollisimman paljon osastopaikkasi sijaintiin.  
 • Ehdit halutessasi varata aikoja ohjelmalavoilta omaa esitystäsi varten. 
 • Saatat päästä hyödyntämään nopean varaajan etuhintaa. 
 • Voit välttää myöhäisen päätöksen aiheuttamat mahdolliset lisäkustannukset. 

Varhainen messuilmoittautuminen motivoi tiimiäsi ja antaa toiminnalle suunnan. 

KERTAUS: Messujen valinta 

 • Ota lähtökohdaksi omat tavoitteesi ja resurssisi.
 • Valitse ammatti- tai yleisömessut tai niiden yhdistelmä.
 • Tarkastele avoimesti messuvaihtoehtoja myös toimialasi ulkopuolelta.
 • Tutustu tarkemmin kiinnostavimpiin tapahtumiin.
 • Valitse messut ja ilmoittaudu niille mahdollisimman varhain.