4.2 Messuprojektin yhteenveto

Mikä onnistui? Mikä epäonnistui? Mitä opimme? 

Kun luvatut kiireiset yhteydenotot ja toimenpiteet on tehty, on aika tarkastella ja analysoida sitä, miten messuprojekti sujui.

Monesti näytteilleasettajalla ei ole tarkkaa käsitystä messuille osallistumisen tuloksista. Tämä johtuu yleensä siitä, ettei messuille asetettu tarkkoja tavoitteita, joiden toteutumista voisi nyt tarkastella.

Messujen tuloksellisuuden arviointi on siis aina syytä tehdä perusteellisemmin ja ennakkoon määriteltyjen tavoitteiden pohjalta.

Koko messujen kävijämäärä tai satunnainen palaute eivät kerro koko totuutta onnistumisestanne.

Arvioinnin tueksi voit toteuttaa messuilla tai messujen jälkeen myös kyselyn, jolla keräät osastolla kävijöiden vaikutelmia juuri omasta toiminnastanne messuilla. 

Yhteenvetoraportti

Messujen jälkeen tehtävä loppuanalyysi on ohjausväline, jonka avulla tunnistatte messuprojektinne vahvuudet ja heikkoudet. Tämä auttaa onnistumaan ensi kerralla vielä paremmin. Käytä raportin teossa apuna messutiimiäsi ja kirjaa siihen seuraavat kohdat.

 1. Tavoitteet ja niiden saavuttaminen
  • Mitkä olivat messuille asetetut tavoitteet? 
  • Kuinka hyvin tavoitteet saavutettiin? 
  • Mikä edisti eniten tavoitteiden saavuttamista? 
  • Mikä heikensi tavoitteiden saavuttamista?
 2. Osasto ja sen toiminnot
  • Miten osasto toimi? 
  • Mitä tekisit osaston suhteen toisin ensi kerralla? 
  • Miten markkinointi ja viestintä sujuivat?  
  • Miten markkinointia ja viestintää voisi parantaa? 
  • Miten mahdollinen toiminta ja ohjelmat osastolla toimivat? 
  • Mikä oli hyvää osallistumisessanne? 
  • Mitä kannattaa kehittää ensi kerraksi? 

Rohkaise messutiimiäsi raportoimaan myös epäonnistumisista. Ne ovat usein kehittymisen kannalta arvokkainta tietoa!

KERTAUS: Messujen jälkeen

 • Ota yhteyttä messukontakteihin ja lunasta antamasi lupaukset. 
 • Henkilökohtainen viesti luo pohjaa hyvälle asiakassuhteelle. 
 • Arvioi tiimin kanssa messuprojektin onnistumista tavoitteiden pohjalta.
 • Tee ja jaa tiimille yhteenvetoraportti messuosallistumisesta.